Om oss


Vi är ett komplett psykiatriskt team som bedömer och behandlar den enskilda individen och familjen ur ett helhetsperspektiv, med mottagning i Ronneby.  Hos oss finns psykiater, psykologer. sjuksköterskor och logopeder, alla med lång klinisk erfarenhet av funktionsbedömningar och behandlingar utifrån ett neuropsykiatriskt och traumarelaterat perspektiv. 


När barnet/ungdomen/den vuxne visar på symtom av olika svårighetsgrad av ångest, depressivitet och utmattning, samt även ibland självskadebeteende och ätstörning, bedömer vi personens funktion, yttre förhållanden och tidigare upplevelser och behov och ger därefter adekvat behandling.


Vi har ett fokus på Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations, ESSENCE, där vi ser vikten av tidig förståelse och tidiga interventioner.

Inom ESSENCE ingår ADHD, autism,Tourettes syndrom, tvångssyndrom, dyslexi, språkstörningar samt intellektuell funktionsnedsättning mm.


Vi har även stor erfarenhet och kunskap i svåra utåtagerande/ utmanande beteenden hos barn med neuropsykiatrisk problematik, och kan ge konkret och handfast hjälp och stöd till vårdnadshavare och omsorgspersonal. 


Verksamheten är under snabb utveckling och vi breddar hela tiden vårt utbud. Vårt motto är att barn, ungdomar, vuxna och familjer ska få rätt hjälp i rätt tid.


Vi vill erbjuda snabba, prisvärda, högkvalitativa  och evidensbaserade insatser till dig som privatperson såväl som till skolor, socialtjänster, HVB-hem, LSS-boenden, företag och regioner.

Vi bistår även familjer i kontakten med socialtjänstens funktionsstöd, individ- och familjeomsorgen och förskola/skola.  

LiseLotte Fridfors Hjortenhammar 

Leg. läkare, Specialist i Barn-

och ungdomspsykiatri


Ulrika Rokka

Leg. psykolog

 Inger Johansson

Administratör/ 

Medicinsk sekreterare

Maj Sjögren

Leg. psykolog

Cert. beteendeanalytiker (BCBA)

Maria Thorstensdotter

Leg. psykiatrisjuksköterska


Laura Olsson

Leg. logoped