Tjänster och priser

BUP HJÄRNEKEN

NYBEDÖMNING

BUP HJÄRNEKEN

NYBEDÖMNING

 • Barnet har psykiatriska eller neuropsykiatriska symtom
 • Barnet har inte genomgått neuropsykiatrisk utredning tidigare
 • 2 timmar med specialistläkare
 • Pris: 4 000 kr 
BUP HJÄRNEKEN

NYBESÖK

BUP HJÄRNEKEN

NYBESÖK

 • Barnet har psykiatriska eller neuropsykiatriska symtom
 • Barnet har redan genomgått neuropsykiatrisk utredning och har diagnos
 • 1 timme med specialistläkare
 • Pris: 2 000 kr
BUP HJÄRNEKEN

NEUROPSYKIATRISK UTREDNING

BUP HJÄRNEKEN

NEUROPSYKIATRISK UTREDNING


 • Barnet har neuropsykiatriska symtom och/eller psykiatriska symtom där det finns misstanke om ADHD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning
 • Specialistläkare och psykolog
 • Pris: Individuell prissättning, ställ förfrågan
BUP HJÄRNEKEN

FÖRÄLDRASTÖD OCH RÅDGIVNING

BUP HJÄRNEKEN

FÖRÄLDRASTÖD OCH RÅDGIVNING


 • 30 min/ 1 timme med specialistläkare
 • Pris: 1 000/ 2 000 kr
BUP HJÄRNEKEN

PSYKOLOGISK BEHANDLING

BUP HJÄRNEKEN

         PSYKOLOGISK BEHANDLING • Seriebehandling med initial bedömning med psykolog, 
 • Pris: 30 minuter/ 60 minuter 1 000 kr/ 2 000 kr
BUP HJÄRNEKEN

HANDLEDNING TILL PERSONAL

BUP HJÄRNEKEN

HANDLEDNING TILL PERSONAL


 •  1 timme med specialistläkare eller psykolog
 • Pris: 2 000 kr

MEDICINUPPSTART VID ADHD, LÄKARE

(Fysiskt besök)

 • Barnet har en ADHD-diagnos 
 • 60 min med specialistläkare
 • Pris: 2 000 kr

UPPFÖLJNING MEDICINERING, LÄKARE 

(Fysiskt besök)

 • Fysiskt besök med somatisk kontroll
 • 30 min/ 60 min med specialistläkare
 • Pris: 1 000 kr/ 2 000 kr

UPPFÖLJNING MEDICINERING, LÄKARE 

(Distanskontakt)

 • Telefonuppföljning
 • 15 min med specialistläkare
 • Pris: 600 kr

UPPFÖLJNING MEDICINERING, SJUKSKÖTERSKA

(Distanskontakt)

 • Telefonuppföljning
 • 15 min med sjuksköterska
 • Pris: 300 kr

UPPFÖLJNING MEDICINERING, SJUKSKÖTERSKA

(Fysiskt besök)

 • Fysiskt besök med somatisk kontroll
 • 30 min/ 60 min med sjuksköterska
 • Pris: 600 kr/ 1 200 kr

SAMTAL, LÄKARE

(Fysiskt besök)

 • Fysiskt besök med somatisk kontroll vid behov
 • 60 min med specialistläkare
 • Pris: 2 000 kr

SAMTAL, PSYKOLOG

(Fysiskt besök)

 • Fysiskt besök
 • 60 min med psykolog
 • Pris: 2 000 kr

BEDÖMNING INFÖR

SPRÅKLIG UTREDNING,

DYSLEXIUTREDNING ELLER

DYSKALKULIUTREDNING


 LOGOPED

(Fysiskt besök)

 • Fysiskt besök
 • 60-120 min med logoped
 • Pris: 2 000 kr/ 4 000 kr

SAMTAL, SJUKSKÖTERSKA

(Fysiskt besök)


 • Fysiskt besök med somatisk kontroll vid behov
 • 30 min/ 60 min med sjuksköterska
 • Pris: 600 kr/ 1 200 kr

ÖVRIGT

 • Läkarintyg omfattande, 60 min 

          Pris: 2 000 kr 

 • Skolmöte, distanskontakt, 60 min

          Pris: 2 000 kr

 • SIP-möte, distanskontakt, 60 min

          Pris: 2 000 kr

FÖRÄLDRA/ANHÖRIGUTBILDNING

EFTER UTREDNING/BEDÖMNING

 • Fysiskt besök
 • 3 tillfällen á 90 min med läkare, psykolog och logoped
 • Pris: 1 500 kr/ familj